104 ప్రపంచ భాషతో ఉన్న హోలీల్యాండ్‌విట్నామ్‌స్టూడీస్.కామ్ - వియత్నామీస్ వెర్షన్ అసలు భాష & ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ సెటప్ విదేశీ భాష

హోలీ ల్యాండ్ ఆఫ్ వియత్నాం స్టడీస్ వెబ్‌సైట్ - వియత్నామీస్ వెర్షన్ - వి-వెర్సిగూ - (ది హోలీ ల్యాండ్ ఆఫ్ వియత్నాం స్టడీస్ - ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ - ఎన్-వెర్సిగూ) మీరు ఎంచుకోవడానికి క్రింద జాబితా చేయబడిన పట్టిక ప్రకారం ప్రతి భాషలోకి అనువదించబడుతుంది.

ఇంకా చదవండి
en English
X