వియత్నాంలోని 54 జాతి సమూహాల XINH MUN సంఘం

21,946 మందికి పైగా జనాభాతో, XINH MUN యెన్ చౌ, సాంగ్ మా మోక్ చౌ జిల్లాలు, సోన్ లా ప్రావిన్స్ మరియు డీన్ బీన్ డాంగ్ జిల్లా, డియన్ బీన్ ప్రావిన్స్ యొక్క సరిహద్దు కమ్యూన్లలో నివసిస్తున్నారు.

ఇంకా చదవండి

వియత్నాంలోని 54 జాతి సమూహాల THO సంఘం

THO జనాభా 76,191 మందికి పైగా జనాభా ఉంది, తన్ హోవా ప్రావిన్స్‌లోని తుయాంగ్ జువాన్ జిల్లాలో మరియు న్గే ఆన్ ప్రావిన్స్ యొక్క పశ్చిమ భాగంలో నివసిస్తున్నారు.

ఇంకా చదవండి

వియత్నాంలోని 54 జాతి సమూహాల SAN DIU సంఘం

క్వాంగ్ నిన్హ్, బాక్ జియాంగ్, ఫు థో, బాక్ కాన్, థాయ్ న్గుయెన్ మరియు తుయెన్ క్వాంగ్ ప్రావిన్సులలోని మైదాన ప్రాంతాలలో SAN DIU జనాభా 140,629 మంది నివసిస్తున్నారు.

ఇంకా చదవండి

వియత్నాంలోని 54 జాతి సమూహాల THAI సంఘం

THAI జనాభా 1,449,084 మందికి పైగా లై చౌ, డియన్ బీన్, సోన్ లా, హోవా బిన్హ్, తన్ హోవా మరియు న్గే అన్ ప్రావిన్సులలో నివసిస్తున్నారు.

ఇంకా చదవండి

వియత్నాంలోని 54 జాతి సమూహాల NUNG సంఘం

NUNG లో లాంగ్ సన్, కావో బ్యాంగ్, బాక్ కెన్, థాయ్ న్గుయెన్, బాక్ జియాంగ్ మరియు తుయెన్ క్వాంగ్ ప్రావిన్సులలో 914,350 మంది నివాసితులు ఉన్నారు.

ఇంకా చదవండి

వియత్నాంలోని 54 జాతి సమూహాల RA GLAI సంఘం

RA GLAI 108,442 మందికి పైగా జనాభాను కలిగి ఉంది, ప్రధానంగా దక్షిణ ఖాన్ హోవా ప్రావిన్స్ మరియు నిన్హ్ తువాన్ ప్రావిన్స్లలో నివసిస్తున్నారు.

ఇంకా చదవండి
en English
X